Om oss

Presentation från föreningssammankomsten den 4 december 2023
Lars Dirke, Katarina Hellner och David Sandström
Arbetsrätten under kring och krigsfara

Presentation från föreningssammankomsten den 13 september 2023
Petra Herzfeld Olsson och Mette Søsted Hemme 
Minimilönedirektivets genomförande i Norden

Presentation från föreningssammankomsten den 7 mars 2023
Linnéa Blomme och Ola Pettersson
Arbetslivskriminalitet

Presentationer från föreningssammankomsten den 13 oktober 2022
Johan Holm, Juris doktor och adjunkten i rättsvetenskap
Ett hållbart arbetsliv Presentation avhandling

Presentationer från föreningssammankomsten den 23 november 2021

Docenten Erik Sjödin, Stockholms universitet
ARF 23 november 2021 minimilön
EUrådet och minimilön


Presentationer från föreningssammankomsten den 21 september 2021                     
Medlaren Erland Olaussons presentation
Universitetslektor Niklas Selbergs presentation