Vår historia

Arbetsrättsliga Föreningen bildades 1954 efter ett initiativ av Folke Schmidt. På den tiden hade juristerna i arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna mycket lite kontakt med varandra, och Folke Schmidt tog som sin uppgift att föra samman teoretiker och praktiker inom det arbetsrättsliga området.

Lennart Geijer har (i artikeln Den arbetsrättsliga forskningen på 1950-talet, Några minnesanteckningar, i Arbetsrätten i utveckling. Studier tillägnade Folke Schmidt utgivna av Arbetsrättsliga Föreningen, 1977) beskrivit bakgrunden till föreningens tillkomst på följande sätt.

En vacker majkväll 1954 samlades några herrar till middag på Djurgårdsbrunns värdshus. Det var inga fotografer eller journalister närvarande men nog kunde det funnits skäl! Där var Arbetsgivareföreningens verkställande direktör Bertil Kugelberg, LO:s ordförande Axel Strand, TCO:s direktör Valter Åman. Vidare AD:s ordförande justitierådet Gunnar Dahlman och dess vice ordförande Yngve Samuelsson. Ytterligare var där direktören Gunnar Lindström i SAF, direktören Carl Fredrik Lindell i Textilindustriförbundet, advokaten Arnold Sölvén och biträdande juristen Bertil Bohlin från LO samt den som skriver dessa rader och så naturligtvis Folke Schmidt. Det var en historisk kväll som förlöpte i bästa "saltsjöbadsanda" och där drogs riktlinjer upp som fått stor betydelse för arbetsrättens utveckling i vårt land. Man var överens om behovet av en förening i syfte att främja intresset för den svenska arbetsrätten och "därmed sammanhängande arbetsmarknadsproblem" som det sedan kom att heta i stadgarna. I september samma år konstituerades föreningen i AD:s sessionssal.

Här finns en förteckning över föreningens sammankomster sedan september 1954.