Arbetsrättsliga Föreningen har en skriftserie. I denna har hittills följande skrifter givits ut.

I.      Föredrag 1954 - 1960. Rättsfallsnotiser. Norrköping 1960.

II.     Arbetsrätten i utveckling. Studier tillägnade Folke Schmidt. Redaktörer:

        Tore Sigeman och Anders Victorin. Stockholm (Norstedts) 1977.

III.   Rättegången i arbetstvister. Lagkommentarer och uppsatser. Redaktör:

        Tore Sigeman. Uddevalla (LiberFörlag) 1979.

IV.    Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman. Redaktörer: Ronnie Eklund,

        Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark. Uppsala (Iustus

        Förlag) 1993.

V.     Festskrift till Hans Stark. Redaktionskommitté: Ronnie Eklund, Michaël

        Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman. Stockolm (Jure AB) 2001.

VI.    Rättegången i arbetstvister. Lagkommentarer och uppsatser. Redaktör:

        Ronnie Eklund. Stockholm (Norstedts Juridik AB) Andra upplagan 2005.

VII.  Arbetsrättsliga föreningen 50 år.  Fri rörlighet för tjänster och arbetsrätten

        - anföranden vid ett halvdagsseminarium 12 november 2004 i            Stockholm.

        Redaktör: Ronnie Eklund. Stockholm 2006. 

VIII. Vänbok till Ronnie Eklund. Redaktionskommitté: Kerstin Ahlberg, Michaël

        Koch, Kent Källström och Jonas Malmberg. (Iustus Förlag AB) 

        Uppsala 2010. 
IX.    LAS 40 år – anföranden vid sammankomst 21 januari 2015 i Stockholm.          Redaktör: Ronnie Eklund. Jure 2018
X.     Lavalgenerationen, 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt, Red.      Niklas Selberg & Erik Sjödin