Välkommen till Arbetsrättsliga Föreningens hemsida.

Arbetsrättsliga Föreningens ändamål är att främja intresset för den svenska arbetsrätten och därmed sammanhängande arbetsmarknadsproblem.

 

I detta syfte ordnar föreningen föredrag och diskussioner, stödjer den arbetsrättsliga forskningen samt utövar annan verksamhet som kan bidraga till utredning och belysning av arbetsrättsliga spörsmål. Som exempel kan nämnas att föreningen varje år anordnar en uppsatstävling.

 

Medlemmar i föreningen är huvudsakligen personer som är yrkesverksamma inom arbetsrättens område såsom förbundsjurister, advokater, domare och forskare.

Medlemsavgiften är 300 kronor för enskild medlem och 500 kronor för stödjande medlem (juridiska personer).

Inom Arbetsrättsliga föreningen finns en särskild sektion för internationella frågor. Detta är inte en juridisk person med stadgar och styrelse. Genom medlemskap i denna sektion erhåller medlemmarna information om verksamheten i International Society for Labour and Social Security Law (ISL&SSL). Denna internationella organisation anordnar bl a konferenser i ämnen som berör frågor inom arbetsrätt och socialförsäkring.

Medlemskap i den internationella sektionen betingar en avgift som för närvarande är 100 kronor per år.