Styrelsen

ARBETSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN

Styrelseledamöter, revisorer och sekreterare 2016-2017

 

Styrelse

Ordföranden i Arbetsdomstolen, Cathrine Lilja Hansson, ordförande

Box 2018

103 11 Stockholm

Tel 08-617 66 13

E-post: cathrine.lilja.hansson@arbetsdomstolen.se


Professor Ronnie Eklund, Vice ordförande

Stockholms universitet

Juridicum

106 91 Stockholm

Tel 073 - 591 31 44

E-post: ronnie.eklund@juridicum.su.se


Arbetsrättsjurist Ola Brinnen, sekreterare 

Svenskt Näringsliv

114 82 Stockholm

Tel 0734-17 95 01
E-post: Ola.brinnen@svensktnaringsliv.se


Jur kand Niklas Beckman

Svenskt Näringsliv

114 82 Stockholm

Tel 08-553 431 33

E-post: niklas.beckman@svensktnaringsliv.se


Magnus Lundberg

TCO

114 94 Stockholm

Tel 08-782 91 24

E-post: magnus.lundberg@tco.se


Jur kand Claes-Mikael Jonsson

LO

105 53 Stockholm

Tel 08-796 25 00

E-post: claes-mikael.jonsson@lo.se


Chefsjurist Lena Maier Söderberg

Saco

Box 2206

103 15 Stockholm

Tel 08-613 48 23

E-post: lena.maier.soderberg@saco.se

Arbetsrättschef Sophie Thörne

Sveriges Kommuner och Landsting

118 82 Stockholm

Tel 08-452 76 31

E-post: sophie.thorne@skl.se


Chefsjurist Martin Wästfelt

Unionen

105 32 Stockholm

Tel: 08-504 158 03

E-post: martin.wastfelt@unionen.se


Advokat Åsa Gotthardsson

Vinge 
Box 1703

111 46 Stockholm 

Tel: 070 – 714 30 24

E-post: asa.gotthardsson@vinge.se

Docent och Lektor Petra Herzfeld Olsson
Stockholms Universitet
SE-106 91 Stockholm
Tel: 08-16 13 17
E-post:  petra.herzfeld-olsson@juridicum.su.se

 


Revisorer

Chefsjurist Andreas Edenman

Skogsindustrierna

Box 16006

103 21 Stockholm

Tel : 08-762 72 60

E-post: andreas.edenman@skogsindustrierna.org
 

Chefsjurist Jonas Stålnacke
Fastigo
Box 70397
107 24 Stockholm
Tel 08-676 69 31
E-post: jonas.stalnacke@fastigo.se


Revisorssuppleanter
Senior Advisor Margareta Zandén

Valhallavägen 155

115 31 Stockholm

E-post: margareta.zanden@gmail.com