Styrelsen

ARBETSRÄTTSLIGA FÖRENINGEN

Styrelseledamöter, revisorer och sekreterare 2019-2020

 

Styrelse

Ordföranden i Arbetsdomstolen, Cathrine Lilja Hansson, ordförande

Box 2018

103 11 Stockholm

Tel 08-617 66 13

E-post: cathrine.lilja.hansson@arbetsdomstolen.se


Professor Ronnie Eklund, Vice ordförande

Stockholms universitet

Juridicum

106 91 Stockholm

Tel 073-591 31 44

E-post: ronnie.eklund@juridicum.su.se


Arbetsrättsjurist Ola Brinnen, sekreterare 

Svenskt Näringsliv

114 82 Stockholm

Tel 0734-17 95 01
E-post: Ola.brinnen@svensktnaringsliv.se


Jur kand Niklas Beckman

Svenskt Näringsliv

114 82 Stockholm

Tel 08-553 431 33

E-post: niklas.beckman@svensktnaringsliv.se


Lise Donovan

TCO

114 94 Stockholm

Tel 08-782 91 98

E-post: lise.donovan@tco.se


Jur kand Claes-Mikael Ståhl

LO

105 53 Stockholm

Tel 08-796 25 00

E-post: claes-mikael.stahl@lo.se


Jurist SACO, Jenny Wahlbäck

Saco

Box 2206

103 15 Stockholm

Tel 08-613 48 62

E-post: jenny.wahlback@saco.se

Arbetsrättschef Tomas Björck

Sveriges Kommuner och Regioner

118 82 Stockholm

Tel 08-452 76 31

E-post: tomas.bjorck@skr.se


Chefsjurist Malin Wulkan

Unionen

105 32 Stockholm

Tel: 08-440 85 00

E-post: malin.wulkan@unionen.se 


Advokat Åsa Gotthardsson

Vinge 
Box 1703

111 46 Stockholm 

Tel: 070 – 714 30 24

E-post: asa.gotthardsson@vinge.se

Docent och Lektor Petra Herzfeld Olsson
Stockholms Universitet
SE-106 91 Stockholm
Tel: 08-16 13 17
E-post:  petra.herzfeld-olsson@juridicum.su.se

 


Revisorer

Chefsjurist Andreas Edenman

Industriarbetsgivarna
Box 5218

102 45 Stockholm

Tel : 08-762 67 55

E-post: andreas.edenman@ia.se
 

Chefsjurist Jonas Stålnacke
Almega
Box 555 45
102 04 Stockholm
Tel 070-676 69 31
E-post: jonas.stalnacke@almega.se


Revisorssuppleanter
Senior Advisor Margareta Zandén

Valhallavägen 155

115 31 Stockholm

E-post: margareta.zanden@gmail.com

Förbundsjurist
Veera Littmarck
Lärarförbundet
Box 12229
102 26  Stockholm
Tel: 08-737 66 01
E-post: veera.littmarck@lararforbundet.se