Vill du bli medlem i föreningen ska du skicka ett e-postmeddelande om detta till anita.jarvenpaa@lo.se samt betala in årsavgiften 300 kronor till föreningens PlusGirokonto nr 50 72 18-6.

Årsavgiften till den internationella sektionen, 100 kronor, kan insättas på PlusGirokonto nr 72 38 40-5.