Ingen uppsatstävling 2018

Under 2018 kommer ingen uppsatstävling att utlysas. Detta bland annat på grund av en genomsyn av regelverket.

Uppsatstävlingen 2017! 

Arbetsrättsliga Föreningen anordnar varje år en uppsatstävling för studenter som har skrivit examensarbeten i arbetsrätt. Prissumman är 10.000 kronor och prisutdelningen sker vid föreningens årsmöte på hösten. Den vinnande uppsatsen publiceras även på föreningens hemsida.

Sista anmälningsdag för bidrag till uppsatstävlingen 2017 är den 1 April 2017. Intyg om betygssättning skall bifogas ansökan liksom aktuella adressuppgifter. För deltagande krävs att uppsatsen är betygssatt under år 2016. Uppsatserna skickas till emelie.nordstrom@svensktnaringsliv.se.
 

Här kan du läsa uppsatsen som vann uppsatstävlingen 2015/2016, Kristin Stenfors - "Oorganiserade arbetstagare och rättegången i arbetstvister – en analys utifrån Europakonventionen"