Ingen uppsatstävling 2018

Under 2018 kommer ingen uppsatstävling att utlysas. Detta bland annat på grund av en genomsyn av regelverket.