Här kan du läsa årsredovisningen för 2016. Notera att den ännu inte är justerad.