Inbjudan till föreningssammankomst

Tisdagen den 17 maj 2022 kl. 18.00


Arbetsrättsjuristen Naiti del Sante, Arbetsmarknadsdepartementet, som arbetet med genomförandet av visselblåsardirektivet i svensk rätt, kommer att tala om direktivet och lagstiftningen i stort men även fokusera på vissa problemfrågor i samband med implementeringen och tillämpningen av
Visselblåsardirektivet i Sverige

Lokal
Sammankomsten äger rum i Svenskt Näringslivs konferenslokaler, Storgatan 19, Stockholm.

Middag
Efter sammankomsten, cirka kl. 19.30, inbjuds du till middag (varmrätt, vin/öl/alkoholfritt alternativ, kaffe och chokladbit) i anslutning till lokalen.

Anmälan
Anmälan till middagen sker genom anmälningslänken samt inbetalning av 350 kr på postgiro nr 50 72 18-6 senast den 12 maj.
Anmälan är bindande och återbetalning kan inte ske vid återbud.
Anmälan till enbart föredraget sker genom anmälningslänken.

Med vänlig hälsning
Ola Brinnen, föreningens sekreterare