KALLELSE TILL FÖRENINGSSAMMANKOMST
 
Torsdagen den 28 mars 2019 kl. 18.00
                     
 
Docenten i rättsvetenskap
 Susanne Fransson
Inleder över temat:
 
Religion, kön och diskriminering – rättsliga utmaningar i arbetslivet
 
Med kommentarer från:
 
Arbetsrättsjuristen Lars Bäckström, förbundsjuristen David Hellman och chefen för DO:s processenhet Martin Mörk
 
Lokal
 
Sammankomsten äger rum i Svenskt Näringslivs konferenslokaler med besöksadress Storgatan 19 i Stockholm.
 
Middag och anmälan

Efter sammankomsten, omkring kl. 19.30, inbjuds till middag (varmrätt, vin/öl, kaffe och kaka) i anslutning till lokalen. Anmälan till sammankomst och/eller middag sker via länken nedan. Anmälan till middag ska även kompletteras med inbetalning av 350 kr på postgiro nr 50 72 18-6 senast den 20 mars 2019. Anmälan till middagen är bindande och återbetalning kan inte ske vid återbud. Önskemål om vegetariskt alternativ kan lämnas vid anmälan. 

ANMÄLAN
 
Med vänlig hälsning
 
Ola Brinnen, föreningens sekreterare
ola.brinnen@svensktnaringsliv.se