Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 18.00
                     

 
Jur.dr
 Caroline Johansson

Inleder över temat:
 
Parternas förhandlingsutrymme och den fria rörligheten – tjänstepensionsexemplet
 
Med kommentarer från:
 
Förbundsjuristen Hedvig Forsselius, Unionen
 
 
Lokal
 
Sammankomsten äger rum i Svenskt Näringslivs konferenslokaler med besöksadress Storgatan 19 i Stockholm.
 
Middag och anmälan
 
Efter sammankomsten, omkring kl. 19.30, inbjuds till middag (varmrätt, vin/öl, kaffe och kaka) i anslutning till lokalen.
 
Anmälan till föredrag och middag sker via länken nedan. Anmälan till middag ska följas av en inbetalning av 350 kr på postgiro nr 50 72 18-6 senast den 15 maj 2019. Anmälan till middagen är bindande och återbetalning kan inte ske vid återbud.
 
Med vänlig hälsning
 
Ola Brinnen, föreningens sekreterare

ANMÄLAN