KALLELSE TILL FÖRENINGSSAMMANKOMST 
 
 
Nästa föreningssammankomst kommer att hållas
 
  Onsdagen den 20 november kl. 18.00
                     
                     
Vid sammankomsten presenteras nedslag ur den nyligen utkomna antologin Lavalgenerationen:
2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt, i vilken forskare som disputerat under 2010-talet sammanfattat och utvecklat forskningen i doktorsavhandlingen.
 
Talare:
 
Peter Andersson:              Stress som arbetsmiljörättsligt problem
 
Erik Sinander:                  Gränsöverskridande stridsåtgärder
 
Mpoki Mwakagali:          Internationella finansiella institutioner och arbetsrätt
 
Sabina Hellborg:              Diskrimineringsersättning som påföljd i och utanför arbetsrätten
 
Niklas Selberg och Erik Sjödin:                      Har arbetsrätten blivit polycentrisk? Om arbetsrätt och arbetsrättsforskning under 2010-talet
 
 
Deltagare vid sammankomsten får ett exemplar av antologin (antalet är begränsat).
 
 
Lokal
 
Sammankomsten äger rum i Svenskt Näringslivs konferenslokaler med besöksadress Storgatan 19 i Stockholm.
 
Middag och anmälan
 
Efter sammankomsten, omkring kl. 19.30, inbjuds till middag (varmrätt, vin/öl, kaffe och kaka) i anslutning till lokalen.
 
Anmälan till föredrag och middag sker genom länken nedan samt genom inbetalning av 350 kr på postgiro nr 50 72 18-6 senast den 6 november 2019. Anmälan är bindande och återbetalning kan inte ske vid återbud.

ANMÄLAN
 
  
Med vänlig hälsning
 
Ola Brinnen, föreningens sekreterare
 
ola.brinnen@svensktnaringsliv.se
ann.mikiver@svensktnaringsliv.se