Inbjudan till föreningssammankomst i Arbetsrättsliga Föreningen

På mötet kommer Erik Sinander att tala om sin avhandling, Internationell kollektivavtalsreglering. En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor.
 
Erik Sinander är verksam vid Stockholms universitet.

Datum: 19 april 2018
Tid: 18:00, med därpå följande middag (se nedan)
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, lokal Wallenbergaren

Efter sammankomsten, omkring kl. 19.00, serveras middag (varmrätt, vin/öl, kaffe och kaka) i anslutning till lokalen.

Vi ser fram emot din anmälan som sker via länken nedan samt, för dig som som önskar delta i middagen, via inbetalning av 350 kr till PG 50 72 18-6 senast den 12 april.
Seminariedelen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!

Med vänlig hälsning
Ola Brinnen, föreningens sekreterare
ola.brinnen@svensktnaringsliv.se

Endast medlemmar i föreningen har rätt att delta i sammankomsten och middagen. Avgiften för middagen är 350 kronor.

Vill du bli medlem ska du skicka ett e-postmeddelande till anna.wesslau@svensktnaringsliv.se om detta samt betala in årsavgften 300 kronor till föreningens PlusGirokonto nr 50 72 18-6.